Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZasady przydzielania pracownikom…

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

Zarządzenie 006.K.2016

Powiększ litery
Zmień kontrast