Strona głównabiuletynOgłoszenia różneZmiana treści projektu uchwały Sejmiku…

Zmiana treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu

Powiększ litery
Zmień kontrast