Strona głównabiuletynPrzetargiPrzetarg nieograniczony na realizację…

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju”.

Nr ogłoszenia: 561950-N-2020 z dnia 2020-07-14

Zamieszczenie ogłoszenia obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego – roboty budowlane

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

WYBÓR OFERTY: