Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Zawarcie porozumienia międzygminnego…

Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno.