Strona głównabiuletyn

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.08.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 30.08.2021r.   Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz.1490) informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, pokój 204 … Czytaj dalej

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 584, 585, 586 położonych w m. Lubatowa.

IR.6733.17.2021.IG                                                                                            Iwonicz-Zdrój, 7.09.2021r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku … Czytaj dalej

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 733, 735 położonych w m. Lubatowa

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2021 roku poz. 735) BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ zawiadamia,  że dnia … Czytaj dalej

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 255/3 i 255/4 położonych w m. Iwonicz

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 741)  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2021 roku poz. 735) BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJzawiadamia,  że dnia 26 … Czytaj dalej

Uchylona decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego na działce 5332/5  w miejscowości Lubatowa”

O B W I E S Z C Z E N I E                   Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2021roku, poz. 735)   BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ z a w i a d a m i a ,    że dnia … Czytaj dalej

Powiększ litery
Zmień kontrast