Strona głównabiuletyn

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”

Numer ogłoszenia: 514954-N-2020 z dnia 2020-02-21 Zamieszczenie ogłoszenia obowiązkowe. Zamówienie dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane. OTWARCIE OFERT WYBÓR OFERTY