Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Informacja dla Mieszkańców w sprawie ulgi (zwolnienia) z tytułu kompostowania odpadów komunalnych

17-01-2022

Zmiana zarządzenia nr 3.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP Lubatowa

14-01-2022

Uchwała RIO nr 9/9/2022 ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój

13-01-2022

Uchwała RIO nr 9/8/2022 ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2022 rok

13-01-2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

12-01-2022

Ustalenie proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w 2022 roku

12-01-2022

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach przyznania dodatku osłonowego

12-01-2022

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku

12-01-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

12-01-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

12-01-2022

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

10-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

23-12-2021

Imienny wykaz głosowania radnych z XLI sesji Rady Miejskiej z 21 grudnia 2021 r

23-12-2021

Nabór na wolne stanowisko pracy w ZGK: pomoc administracyjna

23-12-2021

Protokół nr XLI z 21 grudnia 2021 r.

21-12-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16-12-2021

Uchwała RIO ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

07-12-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast