Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

30-06-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”

30-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

30-06-2020

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. Braci Kazurów

25-06-2020

Wydzierżawienie pod uprawy rolne część działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

24-06-2020

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

23-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

23-06-2020

Powołanie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

23-06-2020

Powołanie stałej komisji inwentaryzacyjnej i stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

23-06-2020

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

23-06-2020

Prezentacje ze szkoleń OKW

22-06-2020

Udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, oraz do przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach jednorazowych świadczeń „Za życiem”, prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, w sprawie świadczeń „Dobry start”

19-06-2020

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

19-06-2020

Postanowienie nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

16-06-2020

Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki i obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej…

15-06-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok

15-06-2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15-06-2020

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

09-06-2020

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

09-06-2020

Wyjaśnienia PKW

08-06-2020