Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20-01-2021

Petycja z 02.01.2021 r.

19-01-2021

Imienny wykaz głosowania radnych z XXX sesji Rady Miejskiej z 29 grudnia 2020 r.

08-01-2021

Petycja z 22.12.2020 r.

31-12-2020

Petycja z 09.12.2020 r.

31-12-2020

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2021 rok

21-12-2020

Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej 2021

21-12-2020

Opinia RIO do projektu uchwały WPF 2021-2030

21-12-2020

Wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

16-12-2020

Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK

14-12-2020

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

09-12-2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07-12-2020

Zmiana uchwały własnej Nr XXIV/137/2020 Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-2030

04-12-2020

Rozpatrzenie skargi

04-12-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

04-12-2020

Uchylenie uchwały własnej Nr XXVI/161/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

04-12-2020

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

04-12-2020

Wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

04-12-2020

Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2021

04-12-2020

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

04-12-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast