Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie RDOŚ

16-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

13-09-2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. fakturowania i rozliczeń należności i zobowiązań budżetowych

09-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

09-09-2021

Wydzierżawienie działki położonej w Lubatówce

09-09-2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej

07-09-2021

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.08.2021 r.

07-09-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

06-09-2021

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

06-09-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Modernizacja ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, budowa oświetlenia oraz elementów małej architektury w przestrzeni publicznej Al. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju”

06-09-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

06-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 733, 735 położonych w m. Lubatowa

06-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 255/3 i 255/4 położonych w m. Iwonicz

03-09-2021

Uchylona decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego na działce 5332/5  w miejscowości Lubatowa”

02-09-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

01-09-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast