Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

17-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 584, 585, 586 położonych w m. Lubatowa.

07-09-2021

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”

06-08-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont zjazdu publicznego do działki o nr ewid. 717 na teren Szkoły Podstawowej w Lubatówce”.

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Sprawozdania za II kwartał 2021 r.

03-08-2021

Wykaz osób, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2020 roku

03-08-2021

Obwieszczenie dotyczące przekazania uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z raportem inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej do zaopiniowania.

03-08-2021

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

29-07-2021

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-07-2021

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miejscowości Lubatowa”

29-07-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

29-07-2021

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba

28-07-2021

Drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz, przy ul. Floriańskiej

21-07-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

09-07-2021

Wprowadzenie procedury wewnętrznej w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

09-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”

09-07-2021

Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego

09-07-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast