Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Wszczęcie postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.

26-06-2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatówka na dz. nr ewid. 706, 707

04-05-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 706 i 707 w m. Lubatówka

27-03-2020

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10-02-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki

04-02-2020

Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

22-01-2020

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17-01-2020

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania

09-01-2020

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63mm WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU DN 25/DN 20mm DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W M.IWONICZ UL. ZAGRODNIKI, GMINA IWONICZ-ZDRÓJ

23-12-2019

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

13-12-2019

Przebudowa przepustu na potoku lwoniczanka w miejscowości lwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku lwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia

04-09-2019

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

04-09-2019

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001D wraz z instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ewid. 544 w miejscowości Lubatowa”

09-08-2019

Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001D wraz z instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ewid. 544 w miejscowości Lubatowa”

13-06-2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego – Projekt robót geologicznych

10-06-2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

03-06-2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. budowy drogi ekspresowej s19

13-05-2019

Projekt robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynieryjskich dla budowy drogi ekspresowej s19

29-04-2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową”

14-01-2019

Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową

03-12-2018