Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05-11-2021

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

28-10-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na części działek nr ewid. 584, 585, 586 w miejscowości Lubatowa

25-10-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

22-10-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na części działek nr ewid. 255/3, 255/4 położonych w m. Iwonicz

15-10-2021

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

13-10-2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

17-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 584, 585, 586 położonych w m. Lubatowa.

07-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 733, 735 położonych w m. Lubatowa

06-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 255/3 i 255/4 położonych w m. Iwonicz

03-09-2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

09-08-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21-04-2021

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

29-03-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16-03-2021

Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

16-03-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 w m. Lubatowa

09-03-2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05-02-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20-01-2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07-12-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej..”

02-11-2020