Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową”

14-01-2019

Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową

03-12-2018

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001_B na działce 4764 w Lubatowej

03-12-2018

Budowa stacji transformatorowej Iwonicz wraz z nawiązaniem do linii 30 kV” na działkach nr ewid. 1413, 1415, 1481 w Iwoniczu” – w ramach zadania „Poprawa warunków napięciowych w miejscowości Iwonicz ul. Floriańska”

24-10-2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001_B na dz nr ewid 4759 w m. Lubatowa

23-10-2018

Budowa sieci transformatorowej Iwonicz wraz z nawiązaniem do linii 30kV

08-10-2018

Poprawa warunków napięciowych w miejscowości Iwonicz ul. Floriańska – dobudowa sieci transformatorowej

12-09-2018

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Lubatowa

30-08-2018

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Lubatówce

24-08-2018

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach 561/1, 558/4 w Lubatówce

13-07-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 Miejsce Piastowe – Iwonicz

15-03-2018

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

24-01-2018

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typu: KRO601_B w miejscowości Lubatowa na działce Nr 4764

01-12-2017

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRO6001-B na działce Nr 4764 w miejscowości Lubatowa wraz z elektryczną linią zasilająca na działkach nr 4816/1 oraz 4829

14-09-2017

Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Lubatowej…”

07-06-2017

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nr BT26461_Lubatowa_Dwa

27-04-2017

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o.

10-04-2017

Budowa linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz

06-04-2017

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT 26461 Lubatowa wraz z antenami sektorowymi i radioliniami na wieży o wysokości ok.55 metrów , trasy kablowej wraz instalacją zasilającą oraz drogą dojazdową na działce Nr 533 w miejscowości LUBATOWA

13-03-2017

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 i 193 w miejscowości Iwonicz

04-08-2016