Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Budowa linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz

06-04-2017

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT 26461 Lubatowa wraz z antenami sektorowymi i radioliniami na wieży o wysokości ok.55 metrów , trasy kablowej wraz instalacją zasilającą oraz drogą dojazdową na działce Nr 533 w miejscowości LUBATOWA

13-03-2017

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 i 193 w miejscowości Iwonicz

04-08-2016

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 i 193 w miejscowości Iwonicz

26-07-2016

Postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowie oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 oraz Nr 193 w Iwoniczu „.

11-07-2016

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 oraz Nr 193 w Iwoniczu

22-06-2016

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce Nr 4764 w Lubatowej wraz z zewnętrzna linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829

01-06-2016

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego ws. budowy regionalnej sieci szerokopasmowej

04-01-2016

Decyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Lubatowa” wraz z systemem anten, urządzeniami technologicznymi oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce Nr 5064 położoną w miejscowości Lubatowa”

21-12-2015

Zakończenie postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

04-12-2015

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego ws. budowy regionalnej sieci szerokopasmowej

13-11-2015

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange w Lubatowej

28-10-2015

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA

24-09-2015

Remont pomnika i budowa wiaty przy pomniku rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w lesie Grabińskim w Iwonicz” w miejscowości Iwonicz na działce Nr 4751

08-07-2015

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na ” REMONCIE I BUDOWIE WIATY PRZY POMNIKU ROZSTRZELANYCH POLAKÓW 24.07.1944 ROKU W LESIE GRABISKIM W IWONICZU”

26-06-2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

04-05-2015

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12-12-2013

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27-11-2013

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej – decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

06-11-2013

Połączenie linii 15 KV Iwonicz – Lubatowa odg. Lubatowa 6 z linią Iwonicz – Dukla odg. Jasionka 4”w miejscowości Lubatowa

25-10-2013