Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Zakończenie postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

04-12-2015

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego ws. budowy regionalnej sieci szerokopasmowej

13-11-2015

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange w Lubatowej

28-10-2015

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA

24-09-2015

Remont pomnika i budowa wiaty przy pomniku rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w lesie Grabińskim w Iwonicz” w miejscowości Iwonicz na działce Nr 4751

08-07-2015

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na ” REMONCIE I BUDOWIE WIATY PRZY POMNIKU ROZSTRZELANYCH POLAKÓW 24.07.1944 ROKU W LESIE GRABISKIM W IWONICZU”

26-06-2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

04-05-2015

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12-12-2013

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27-11-2013

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej – decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

06-11-2013

Połączenie linii 15 KV Iwonicz – Lubatowa odg. Lubatowa 6 z linią Iwonicz – Dukla odg. Jasionka 4”w miejscowości Lubatowa

25-10-2013

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej

30-09-2013

Połączenie linii 15 KV Iwonicz – Lubatowa odg. Lubatowa 6 z linią Iwonicz – Dukla odg. Jasionka 4”w miejscowości Lubatowa

10-09-2013

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linia zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej

05-09-2013

Obwieszczenie ws. wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06-09-2012

Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz oraz Lubatowa

20-08-2012

Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza – farma wiatrowa Iwonicz

01-08-2012

Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz

05-07-2012

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15-09-2011

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15-09-2011
Powiększ litery
Zmień kontrast