Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Lubatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej”

20-01-2021

Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanego do realizacji w miejscowości Lubatowa pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Lubatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej”

20-01-2021

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii dot. planowanej inwestycji

05-01-2021

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

09-12-2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „PV Lubatowa” o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej

30-11-2020

Konsultacje społeczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

24-11-2020

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim

22-10-2020

Wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19-08-2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10-09-2019

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

03-09-2019

Przebudowa gazociągu Targowiska – Iwonicz

13-06-2019

Obwieszczenie – zakończenie postępowania

02-05-2019

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na podwyższone średnie Targowiska-Miejsce Piastowe – Iwonicz

09-04-2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

12-12-2018

Podjęcie czynności administracyjnych w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iwonicz-Zdrój

06-11-2018

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

30-07-2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o zatwierdzeniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

14-05-2018

Akcja odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

09-03-2018

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

15-02-2018

Wydanie decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy stacji GPZ Iwonicz w miejscowości Iwonicz

04-01-2018
Powiększ litery
Zmień kontrast