Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. budowy drogi ekspresowej s19 Kuźnica – Barwinek

13-11-2015

Obwieszczenie RDOŚ dot. postępowania transgranicznego – gazociąg między Polską a Słowacją

15-10-2015

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji środowiskowych – S19

08-10-2015

Obwieszczenie RDOŚ o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń ws. ustanowienia planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000

07-10-2015

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA

07-10-2015

Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia

05-10-2015

Budowa drogi ekspresowej S19 – obwieszczenie RDOŚ

28-09-2015

Obwieszczenie RDOŚ ws. przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”

21-09-2015

Decyzja celu publicznego. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA

26-08-2015

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Iwonicz-Zdrój ”

14-08-2015

Obwieszczenie RDOŚ ws drogi ekspresowej

11-08-2015

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój

13-07-2015

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój

13-07-2015

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Iwonicz-Zdrój”

08-07-2015

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacego na: „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620, 7621 w miejscowości Lubatowa”

29-06-2015

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubatowa na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620,7621

09-06-2015

Obwieszczenie RDOŚ ws. budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

24-03-2015

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie

05-03-2015

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. wezwania inwestora do uzupełnienia raportu

16-02-2015

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. budowy słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją

30-01-2015