Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie RDOŚ o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

05-11-2013

Przebudowa linii 110KV Krosno Iskrzynia – Iwonicz na linię dwutorową

21-10-2013

Obwieszczenie o planowanej budowie i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie

28-05-2013

Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy i gazu ziemnego – przedłużenie koncesji

05-04-2013

Obwieszczenie w sprawie OOŚ dla przedsięwzięcia poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – koncesja

05-04-2013

Oddziaływanie transgraniczne

14-02-2013

Rejestr działalności regulowanej

07-01-2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

28-12-2012

Obwieszczenie o przekazaniu do SKO w Rzeszowie akt sprawy dot. postępowania administracyjnego

20-12-2012

Obwieszczenie o złożeniu skargi na decyzję SKO w Rzeszowie ws. uchylenia decyzji Burmistrza Gminy dot. odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla elektrowni wiatrowej Iwonicz

17-12-2012

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

13-12-2012

Obwieszczenie o planowanym do realizacji przedsięwzięciu pn. „Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce”

26-11-2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

22-11-2012

Obwieszczenie o wydaniu przez SKO w Rzeszowie decyzji z dnia 12 października uchylającą decyzję Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia – elektrownia wiatrowa Iwonicz

26-10-2012

Obwieszczenie w sprawie decyzji SKO w Krośnie dot. farmy wiatrowej Kobylany

10-10-2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

05-10-2012

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym

05-09-2012

Ogłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu-Zdroju do spożycia

24-07-2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ws. braku potrzeby oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

23-07-2012

Obieszczenie; elektrownia jądrowa na Ukrainie

11-07-2012