Strona głównabiuletynPetycje
Tytuł Data publikacji

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

24-06-2021

Rozpatrzenie petycji z 03.03.2021 r.

28-05-2021

Rozpatrzenie petycji z 31.03.2021 r.

10-05-2021

Rozpatrzenie petycji z 29.03.2021 r.

10-05-2021

Rozpatrzenie petycji z 16.03.2021 r.

27-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 26.02.2021 r.

27-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 24.02.2021 r.

27-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 02.01.2021 r.

01-04-2021

Petycja z 31.03.2021 r.

01-04-2021

Petycja z 29.03.2021 r.

01-04-2021

Petycja z 16.03.2021 r.

23-03-2021

Petycja z 03.03.2021 r.

22-03-2021

Petycja z 26.02.2021 r.

22-03-2021

Petycja z 24.02.2021 r.

22-03-2021

Pozostawienie petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia

27-01-2021

Przekazanie według właściwości petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

27-01-2021

Petycja z 02.01.2021 r.

19-01-2021

Petycja z 22.12.2020 r.

31-12-2020

Petycja z 09.12.2020 r.

31-12-2020

Rozpatrzenie petycji z 23.03.2020 r.

10-08-2020