Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zmiana uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz – Zdrój

21-04-2011

Wyrażanie zgody na zamianę nieruchomości

21-04-2011

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat

21-04-2011

Fundusz sołecki w roku budżetowym 2012

21-04-2011

Zgoda na nieodpłatne nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Nadanie imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

17-03-2011

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

17-03-2011

Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

17-03-2011

Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

17-03-2011
Powiększ litery
Zmień kontrast