Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

10-10-2014

Wyrażenie zgody na udzielenie zabiezpieczenia w formie weksla in blanco

10-10-2014

Uchwalenie Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

10-10-2014

Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

10-10-2014

Wyrażanie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

24-06-2014

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013

24-06-2014

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r

24-06-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

24-06-2014

Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

24-06-2014

Rozpatrzenie skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju

24-06-2014

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

24-06-2014

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

24-06-2014

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

24-06-2014

Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

24-06-2014

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

24-06-2014

Wyrażanie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

24-06-2014

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

24-06-2014

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

24-06-2014

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

24-06-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

24-06-2014
Powiększ litery
Zmień kontrast