Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Ustalenie zasad przyznawania diety dla Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Miasta

22-12-2021

Ustalenie zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju

22-12-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

22-12-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

22-12-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok

22-12-2021

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22-12-2021

Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

22-12-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2021

Uchylenie uchwały własnej

22-12-2021

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

22-12-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

22-12-2021

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz–Zdrój na lata 2022-2032

22-12-2021

Uchwała budżetowa na rok 2022

22-12-2021

Uchwała nr XL.261.2021 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

22-11-2021

Uchwała nr XL.260.2021 ws. zaciągnięcia zobowiązania w 2021 roku na 2022 rok

22-11-2021

Uchwała nr XL.259.2021 ws. zaciągnięcia zobowiązania w 2021 roku na 2022 rok

22-11-2021

Uchwała nr XL.258.2021 ws. ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku

22-11-2021

Uchwała nr XL.257.2021 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

22-11-2021

Uchwała nr XL.256.2021 ws. oddania w najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój

22-11-2021

Uchwała nr XL.255.2021 ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

22-11-2021