Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

16-03-2021

Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

16-03-2021

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok

16-03-2021

Przekazanie w użyczenie części nieruchomości

12-03-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

12-03-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-03-2021

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

03-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

03-03-2021

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

03-03-2021

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 r.

01-03-2021

Użyczenie obiektów sportowych

26-02-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

26-02-2021

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku

15-02-2021

Uchylenie zarządzenia o powołaniu koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15-02-2021

Powołanie Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenie Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

15-02-2021

Powołanie koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15-02-2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

09-02-2021

Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenie zasad i trybu pracy Komisji.

05-02-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

05-02-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast