Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku

25-01-2022

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku

25-01-2022

Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2022/2023

25-01-2022

Użyczenie lokalu użytkowego

25-01-2022

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku remizy OSP w Iwoniczu

25-01-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

25-01-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

25-01-2022

Upoważnienie pracowników GOPS w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dot. dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach informacji

25-01-2022

Zmiana zarządzenia nr 3.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP Lubatowa

14-01-2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

12-01-2022

Ustalenie proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w 2022 roku

12-01-2022

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach przyznania dodatku osłonowego

12-01-2022

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku

12-01-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

12-01-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

23-12-2021

Zmiana Regulaminu wynagradzania

17-12-2021