Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

13-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

09-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

06-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

18-08-2021

Zmiana Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzenia Nr 29.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2020 z dnia z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

18-08-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

09-07-2021

Wprowadzenie procedury wewnętrznej w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

09-07-2021

Określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

09-06-2021

Określenie formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

09-06-2021

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

07-05-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

03-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

03-03-2021

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

03-03-2021

Uchylenie zarządzenia o powołaniu koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15-02-2021

Powołanie Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenie Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

15-02-2021

Powołanie koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15-02-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

31-12-2020

Wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

16-12-2020

Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK

14-12-2020

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

02-12-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast