Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

23-12-2021

Zmiana Regulaminu wynagradzania

17-12-2021

Ustalenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

17-12-2021

Wprowadzenie instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

01-12-2021

Zmiana Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

01-12-2021

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

01-12-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

01-12-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubatówce i Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju.

01-12-2021

Zmiana Regulaminu wynagradzania

01-12-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

01-12-2021

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2021

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

12-10-2021

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto

12-10-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

29-09-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

29-09-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

29-09-2021

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast