Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Powołanie Formacji Obrony Cywilnej

18-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

18-09-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

09-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

09-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

31-08-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ”

31-08-2020

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020 roku

13-08-2020

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej

13-08-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

13-08-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym

13-08-2020

Informacja z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za I półrocze 2020 r.

13-08-2020

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

13-08-2020

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.

31-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

28-07-2020

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

22-07-2020

Pełnienie obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Szkoły

22-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

17-07-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

17-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

14-07-2020

Określenie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw (przy basenie w Iwoniczu-Zdroju)

10-07-2020