Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Przekazanie w użyczenie części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

14-01-2021

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł. netto w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

14-01-2021

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok”

15-12-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-12-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-12-2020

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.” Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku”.

04-12-2020

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa odcinka drogi nr 114604r ul. Braci Kazurów

04-12-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

04-12-2020

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń

04-12-2020

Powołanie Komisji Stypendialnej

04-12-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: ” Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku”

25-11-2020

Wprowadzenie zmian do zarządzenia Nr 42.2020 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 14 maja 2020 r.

23-11-2020

Zmiana zarządzenia Nr 116.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

23-11-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

23-11-2020

Wprowadzenie Procedury w zakresie wypełniania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz terminów poprawiania błędów w dokumencie.

23-11-2020

Sporządzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz–Zdrój na lata 2021-2030

23-11-2020

Sporządzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz–Zdrój na rok 2021

23-11-2020

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu, oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.

23-11-2020

Opracowanie materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy

23-11-2020

Opracowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Iwonicz-Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

23-11-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast