Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Zmiana zarządzenia nr 3.2022 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 stycznia 2022 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP Lubatowa

14-01-2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

12-01-2022

Ustalenie proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w 2022 roku

12-01-2022

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach przyznania dodatku osłonowego

12-01-2022

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku

12-01-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

12-01-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

12-01-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

17-12-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

17-12-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

17-12-2021

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. ,,Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

17-12-2021

Przeprowadzenie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok

02-12-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.

30-11-2021

Zmiany ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

30-11-2021

Wybór długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

30-11-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

30-11-2021

Powołanie Komisji Stypendialnej

30-11-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

30-11-2021

Przygotowanie i przeprowadzenie treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

30-11-2021

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

30-11-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast