Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

16-03-2021

Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

16-03-2021

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok

16-03-2021

Przekazanie w użyczenie części nieruchomości

12-03-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

12-03-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-03-2021

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-03-2021

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 r.

01-03-2021

Użyczenie obiektów sportowych

26-02-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

26-02-2021

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku

15-02-2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

09-02-2021

Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenie zasad i trybu pracy Komisji.

05-02-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

05-02-2021

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku

04-02-2021

Użyczenie części budynku gminnego

04-02-2021

Wydzierżawienie części działki gminnej

04-02-2021

Zmiana zarządzenia o powołaniu Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r

04-02-2021

Ustalenie proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT

04-02-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

04-02-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast