Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

08-05-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-05-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-05-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

04-05-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

29-04-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

15-04-2020

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania SPZOZ – GPL w Iwoniczu-Zdroju za 2019 rok

15-04-2020

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania GOK w Iwoniczu-Zdroju za 2019 rok

15-04-2020

Określenie zasad pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

15-04-2020

Wprowadzenie zasad pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarcze

15-04-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-04-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

06-04-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

02-04-2020

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

01-04-2020

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

01-04-2020

Wydanie opinii

01-04-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

27-03-2020

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

27-03-2020

Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

27-03-2020

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

27-03-2020