Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2020

21-04-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

21-04-2021

Wydzierżawienie części działki gminnej

21-04-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

21-04-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

21-04-2021

Powołanie komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego

21-04-2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju

21-04-2021

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

16-03-2021

Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

16-03-2021

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok

16-03-2021

Przekazanie w użyczenie części nieruchomości

12-03-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

12-03-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-03-2021

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

03-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

03-03-2021

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

03-03-2021

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 r.

01-03-2021

Użyczenie obiektów sportowych

26-02-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

26-02-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast