Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Wrowadzenieinstrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Powołanie Komisji Przetargowej

03-06-2011

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

12-05-2011

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

12-05-2011

Cennik za korzystanie z parku linowego

12-05-2011

Ustalenie warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

12-05-2011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

12-05-2011

Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

21-04-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

21-04-2011

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 r.

21-04-2011

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Iwoniczu

21-04-2011

Ustalenie szczegółowego trybu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Iwoniczu zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011r

21-04-2011

Powołanie komisji przetargowej

21-04-2011

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2010

21-04-2011

Powołanie komisji przetargowej

21-04-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Powołanie komisji przetargowej

21-04-2011