Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

17-03-2011

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka w Gminie Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Podział środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Iwonicz – Zdrój na rok 2011

17-03-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

17-03-2011

Powołanie Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

14-02-2011

Unieważnienie przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

03-02-2011

Szkolenie obronne gminy w 2011 roku

03-02-2011

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

03-02-2011

Powołanie zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

03-02-2011

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Przeniesienie własności ruchomości w drodze darowizny

03-02-2011

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robot budowlanych

03-02-2011