Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Szkolenie obronne gminy w 2011 roku

03-02-2011

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

03-02-2011

Powołanie zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

03-02-2011

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Przeniesienie własności ruchomości w drodze darowizny

03-02-2011

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robot budowlanych

03-02-2011

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kotłowni gazowej w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki 18”

03-02-2011

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju”

03-02-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

03-02-2011