Strona głównabiuletynNabór pracownikówInformacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KONSERWATOR
– ROBOTNIK GOSPODARCZY W URZĘDZIE GMINY W IWONICZU – ZDROJU

konserwator – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju
(nazwa stanowiska) (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrane zostały następujące osoby:

Pan Wojciech Frodyma zam. w Iwoniczu,
Pan Mariusz Szajna zam. w Iwoniczu,
Pan Kazimierz Urbański zam. w Lubatowej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymienione osoby spełniły wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu
o naborze oraz posiadają niezbędne umiejętności do wykonywania czynności z zakresu spraw związanych z utrzymaniem terenów zieleni, wykonywaniem prac montażowo – konserwatorskich, utrzymaniem porządku i czystości w wyznaczonych do tego obiektach, co w ocenie Zespołu rokuje prawidłowym wykonywaniem powierzonych powyższym osobom obowiązków służbowych.

Iwonicz – Zdrój, dnia 29 maja 2013 r.
Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój
Paweł Pernal