Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie zespołu wyłaniającego kandydata do zatrudnienia na stanowisku Konserwator – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie zespołu wyłaniającego kandydata do zatrudnienia na stanowisku Konserwator – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 010.K.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie powołania zespołu wyłaniającego kandydata do zatrudnienia na stanowisku Konserwator – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 4 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )),
z a r z ą d z a m ,
co następuje :
§ 1. Powołuję zespół wyłaniający kandydata do zatrudnienia na stanowisku Konserwator – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju w następującym składzie osobowym:
1) Pan Paweł Pernal,
2) Pani Dorota Kilar,
3) Pan Robert Niemczyk,
4) Pani Aneta Kuliga.
§ 2. Zadaniem zespołu będzie ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą przedstawienia burmistrzowi gminy kandydata do zatrudnienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.