Strona głównabiuletynWykonanie budżetuWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 roku

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 roku

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG,

ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY w  2013 roku

 

Umorzenia:

Lp.

Nazwisko i imię

Wysokość umorzonej kwoty

Przyczyny umorzenia

1

Zarzycki Mirosław

         27 748,-

Ważny interes   publiczny  i podatnika

2

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”

2 166,-  

Ważny interes   publiczny  i podatnika

 

Odroczenia i rozłożenia na raty:

Lp. Nazwisko i Imię

1.

ZARZYCKI  MIROSŁAW

2.

 

WĘGRZYN  STANISŁAW

3.

RISTO-PIZZA „DWA KLIMATY”

 

                                                                                             Burmistrz Gminy

                                                                                             Paweł Pernal