Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

WZ08.271.11.2014

Iwonicz-Zdrój: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych
Numer ogłoszenia: 219501 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – pobierz.

3. Ząłaczniki od SIWZ nr od 1 do 4 – pobierz

4. Ząłacznik do SIWZ nr 5 (mapa pogladowa z trasami przejazdów). – pobierz

UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA – TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz

Zmiana SIWZ – pobierz