Strona głównabiuletynNabór pracownikówInformacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do świetlicy w Iwoniczu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do świetlicy w Iwoniczu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko wszystkie złożone oferty nie spełniły wymagań formalnych.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj