Strona głównabiuletynNabór pracownikówInformacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do świetlicy w Lubatowej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do świetlicy w Lubatowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO REFERENTA DO ŚWIETLICY W LUBATOWEJ

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została następująca osoba:
Pani PAULINA DOMARADZKA zam. w Lubatowej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyżej wymieniona osoba spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada niezbędne przygotowanie i doświadczenie zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zajmowania stanowiska referenta w świetlicy. W ocenie Zespołu powołanego w celu dokonania wyboru, Pani Paulina Domaradzka rokuje do prawidłowego wykonywania powierzonych jej obowiązków służbowych.

Iwonicz – Zdrój, dnia 26 marca 2015 r.
Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój
Witold Kocaj