Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZespół do spraw naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zespół do spraw naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 022.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie zespołu do spraw naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późń.zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.3) i ust. 2 pkt. 1) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) w związku z §4 Załącznika do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze zarządzam, co następuje:

  • 1. Wskazuję imienny skład Zespołu do spraw naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w osobach:

1) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – Witold Kocaj,

2) Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Jacek Rygiel,

3) Kierownik Referatu, do którego jest prowadzony nabór – Beata Siekańska,

4) Sekretarz Gminy Iwonicz-Zdrój – Anna Malik-Borowska.

  • 2. Członkowie Zespołu przed otwarciem ofert kandydatów na wolne stanowisko składają oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu w pracach Zespołu, bowiem nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
  • 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj