Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubatówka, dz. nr ewid. 1439/1″

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubatówka, dz. nr ewid. 1439/1″

Zarządzenie Nr 105.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubatówka, dz. nr ewid. 1439/1„

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie – Lubatówka, dz. nr ewid. 1439/1„ w składzie:
  1. Dorota Bogusz – Przewodnicząca Komisji
  2. Wojciech Klimkiewicz- Członek Komisji
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj