biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju na działce nr 1386/5, Gmina Iwonicz-Zdrój”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju na działce nr 1386/5, Gmina Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 110.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju na działce nr 1386/5, Gmina Iwonicz-Zdrój”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju na działce nr 1386/5, Gmina Iwonicz-Zdrój”

w składzie:

  1. Marek Deręg –przewodniczący Komisji.
  2. Dorota Bogusz – członek Komisji.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.