biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie w życie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Wprowadzenie w życie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 126.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia w życie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz 446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a,  co następuje:

  • 1. Wdraża się Plan Ochrony Informacji Niejawnych określający zasady ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 2. Traci ważność Plan Ochrony Informacji Niejawnych opracowany w 2011 roku.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj