Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyObniżenie ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

Obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 132.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 39 ust.1 w związku z art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedno. tekst Dz. U. z 2015 roku poz.1774 z późn, zmianami) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zarządza, co następuje:

  • 1. Obniża się do II przetargu cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Iwonicz-Zdrój oznaczonych Nr 828 o pow. 0,2276 ha do kwoty: 105 400.00 zł (brutto) i Nr 829/9 o pow. 0,9332 ha do kwoty: 988 100.00 zł (brutto)
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj