biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa – etap I”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa – etap I”

Zarządzenie Nr 137.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa – etap I”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa – etap I „, w składzie:
  1. Wojciech Klimkiewicz – Przedstawiciel Zamawiającego
  2. Marcin Smoleń – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj