Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku

Powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku

zarządzenie 031.O.2017 ws. komisji do oceny ofert sport