Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „1. Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego – ul. Floriańska m. Iwonicz, Gmina Iwonicz-Zdrój. 2. Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, polegająca na uzupełnieniu istniejącego toru o dwie oprawy oświetleniowe ul. Zdrojowa 51 i ul. Jana Denisa w m. Iwonicz-Zdrój.”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „1. Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego – ul. Floriańska m. Iwonicz, Gmina Iwonicz-Zdrój. 2. Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, polegająca na uzupełnieniu istniejącego toru o dwie oprawy oświetleniowe ul. Zdrojowa 51 i ul. Jana Denisa w m. Iwonicz-Zdrój.”

Zarządzenie 047.O.2017 komisja odbiorowa Iwonicz Ul. Floriańska, Iwonicz-Zdr. Ul. Denisa, Zdrojowa