Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2017 roku