Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1” – Remont istniejącego terenu dworca (przystanku końcowego) autobusów z przebudową kanalizacji deszczowej

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1” – Remont istniejącego terenu dworca (przystanku końcowego) autobusów z przebudową kanalizacji deszczowej

Zarządzenie 077.O.2017 ws. powołania komisji do odbioru parkingu gminnego