biuletynWykonanie budżetuSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016r.