biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój, położoną we wsi Iwonicz, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działka: 881/1 o pow. 0,0104 ha