Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie krawężnika oddzielającego teren zielony od drogi dojazdowej z wykonaniem fundamentu pod maszt wraz z placem z kostki brukowej, wykonanie zabezpieczeń okien i witryny klatki schodowej oraz przebudowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie krawężnika oddzielającego teren zielony od drogi dojazdowej z wykonaniem fundamentu pod maszt wraz z placem z kostki brukowej, wykonanie zabezpieczeń okien i witryny klatki schodowej oraz przebudowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej”

Zarządzenie 92.2018 ws. powołania Gminnej Komisji do odbioru zadania