Strona głównabiuletynOświadczenia majątkoweKadencja 2014 - 2018Oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Bogdan Ryznar

Bogusław Dmytrak

Grzegorz Nieradka

Jerzy Jakubczyk

Józef Sowiński

Kazimierz Deręg

Łukasz Bień

Marcin Zając

Marek Bliżycki

Michał Kielar

Piotr Knap

Rajmund Boczar

Stanisław Drozd

Tomasz Klimkiewicz

Waldemar Niemczyk

Witold Kocaj