Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie drenażu opaskowego oraz drenażu posadzkowego pomieszczeń piwnic z odprowadzeniem wód poprzez kanalizację deszczową do istniejącego kolektora deszczowego”