Strona głównabiuletynOchrona środowiskaWydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działka o nr ewid. 5470, 5480/1, 5473, 3961/1 miejscowości w Iwonicz”