Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. :,,Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. :,,Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”