Strona głównabiuletyn

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robot budowlanych

Zarządzenie nr 124/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 22.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robot budowlanych pn. Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój zadania: „Modernizacja i modyfikacja istniejących pieszych szlaków spacerowych” Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. … Czytaj dalej

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kotłowni gazowej w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki 18”

Zarządzenie nr 122 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 21.12.2010 r.   w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kotłowni gazowej w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki 18”   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr … Czytaj dalej

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju”

Zarządzenie nr 121/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 21.12.2010 r.   w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju”   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.) … Czytaj dalej

Skład Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 11412010 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: składu Gminnego Biura Spisowego Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277 z 2010 … Czytaj dalej

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 22 listopada 2010r.     w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Al. Leśnej w Iwoniczu-Zdroju (km 0+000 – 0+367)”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. … Czytaj dalej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

ZRS-I.7624/7/10/11                                                             Iwonicz-Zdrój 2011.01.24.     O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój                 Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr … Czytaj dalej

Opinie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

ZRS-I.7624/7/10 Iwonicz-Zdrój 2011.01.12.     O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój       Działając na podstawie art. 49 KPA, w związku z 74 ust.3 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie … Czytaj dalej

Powiększ litery
Zmień kontrast